România sustenabilă

Stadiul proiectului:
Documentație

Beneficiar:
Iași

Distribuie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Construcția și operarea unui  mecanism de analiză a strategiilor de dezvoltare durabilă de la nivel local (județe, municipii, orașe, comune) și de monitorizare a implementării obiectivelor asumate prin aceste strategii pecum și a unei platforme de promovare a inițiativelor, acțiunilor și bunelor practici de dezvoltare durabilă din domeniile economic, social și mediu. Acordarea premiilor naționale pentru sustenabilitate. Premiile se acordă companiilor, administrațiilor publice locale și ONG – urilor pentru contribuții deosebite la  procesul de dezvoltare durabilă. Domeniile sunt: administrație și bună guvernanță, economie, mediu, educație, cultură. 

Prin intermediul proiectului „Dezvoltare durabilă prin management instituțional eficient”, asociația se ocupă cu asigurarea suportului managerial pentru personalul de conducere din administrația publică locală, prin participarea activă la procesul de îmbunătăţire permanentă a serviciilor din administraţie şi de formare continuă a managerilor din administraţie.

Proiectul ARDLD „Green procurement” urmărește implementarea unor criterii de sustenabiitate în sistemul achizițiilor publice, ca măsură necesară pentru generarea unui mediu economic corect raportat la ceea ce înseamnă resurse limitate și managementul lor.