România sustenabilă

Construcția și operarea unui mecanism de analiză a strategiilor de dezvoltare durabilă de la nivel local (județe, municipii, orașe, comune)